NOTA INFORMATIVA PER SOCIS I NO SOCIS QUE VAN REALIZAR EL CASAL D’ESTIU 2014

Benvolguts Soci @,

L’Ampa procedirà a la devolució del romanent del Casal del curs 2014, es realitzarà més tard del que es va acordar ja que l’empresa Laplec que actualment gestiona les extraescolars a la nostra escola, ens ha demanat aquests diners, després d’assessorar-nos amb un advocat de si té dret a fer aquesta reclamació, ens informen que no procedeix per la documentació lliurada ja que demostra que se li ha pagat tot. Però que hauríem de guardar aquests diners per si l’empresa prengués accions legals. Després de reunir-nos tota la junta s’acorda de tenir en compte aquest apunt, però que es processa l’abonament de les quotes segons els dies en què el / els nens / es, van estar en el Casal de l’any 2014. Les devolucions es realitzaran el proper setembre- octubre, des de l’AMPA enviarem una nota informativa a principis del curs 2015-2016. Menys als nens que aquest any han cursat 6ª que els avisarem perquè passin a recollir abans que acabi el curs.

 Carta devolució romanent casal. I

 

Junta Ampa Abat Oliba