ASSEMBLEA ORDINÀRIA SOCIS DILLUNS 3 DE DESEMBRE DE 2018

Benvolgudes famílies,

Ens dirigim a tots els socis de l’AMPA per informar que la propera assemblea ordinària tindrà lloc el proper:

Dia: Dilluns 3 de desembre de 2018.

Hora: 16’46h.

Lloc: Aula d’ audiovisuals de l’escola.

 Ordre del Dia

  1. Aprovació acta anterior.
  2. Tancament comptable curs 2017/2018
  3. Pressupost 2018/2019
  4. Subvencions sol.licitades 2018/2019
  5. Precs i preguntes.

 

Estimadas familias,

Nos dirigimos a todos/as los sociosas para informar que la próxima asamblea ordinaria tendrá lugar el próximo:

 

Día: Lunes 3 de diciembre del 2018.

Hora: 16’45h.

Lugar: Sala de audiovisuales de la escuela.

ORDEN DEL DIA

  1. Aprobación acta anterior.
  2. Cierre contable curso 2017/2018
  3. Presupuesto curso 2018/2019
  4. Subvenciones solicitadas 2018/2019
  5. Ruegos y preguntas