Bàsquet

Al igual que amb l’activitat de futbol, l’objectiu d’aquesta activitat és l’aprenentatge, pràctica i gaudiment del bàsquet. És una activitat sana i divertida que ens ajuda a desenvolupar un comportament cooperatiu tant dins com fora del camp de joc, fomentant el respecte per la resta de companys, a més, d’adquirir un major domini tècnic i tàctic de joc.

Activitat dirigida a nens i nenes des de p4 fins a 6è, dividits en grups d’edat.

Possibilitat de formar equips i participar en els Jocs Escolars organitzats pel Departament d’Esports de Cornellà.

Difuminator(13-3-2016 8-13-2)Difuminator(13-3-2016 8-14-14)

Difuminator(13-3-2016 8-34-16)