KARATE

KARATE: L’aprenentatge del karate en nens i nenes té molts beneficis que contribueixen en el seu desenvolupament. Aquest són tan físics, com cognitius i espirituals. Els ajuda a créixer de forma sana i treballa valors tal com el respecte, la disciplina o la tolerància.

El mestre  de Karate i Defensa personal David Hernández 5º Dan, experto en psicología deportiva en Alto Rendimiento. Ciencia deportiva, entrenamiento y fitness.

Podeu passar per l’AMPA de l’escola cada tarda de 16:30 a 18:00 per apuntar els vostres fills/es o per consultar qualsevol dubte. També podeu enviar un mail a raconsdelleure@yahoo.es

APUNTA_T A KARATE